Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vážené a milé kolegyně, kolegové, studentky, studenti,
jsem rád, že mohu uvést první číslo Newsletteru OU@live. Jedním z cílů nového vedení univerzity bylo zlepšit informovanost o dění na fakultách, a to nejen vně univerzity, ale i vůči akademikům a studentům uvnitř naší školy. Fakulty, katedry, akademický senát i studentské organizace pořádají velké množství zajímavých akcí, o kterých se mnohdy neví ani uvnitř fakulty, neřkuli na fakultách ostatních. Máme velké množství úspěšných učitelů, vědců a zajímavých studentů, jejichž názory je škoda nepředstavit. Uvnitř univerzity je mnoho diskutovaných témat, na které je ale zajímavé podívat se z různých pohledů.
To bylo již před časem impulsem pro některé z vás, kteří uvedli do života online magazín OU@live. Ten si za posledních několik měsíců získal stovky nových sledovatelů a stal se důležitým zdrojem informací nejen pro akademickou obec. Přes velkou sledovanost jistě není a nebude, i z časových důvodů, čten všemi. Proto bychom elektronickou poštou rádi nabídli jednou měsíčně to nejzajímavější a nejdůležitější, co bylo za poslední měsíc publikováno. Věřím, že pro většinu to může být přínosná informace. A pokud ne, delete zabere vteřinu …
Letošní rok je pro (nejen naši) univerzitu nesmírně důležitý. V současné době máme jednu z posledních možností získat výraznější finanční prostředky jak pro podporu studia, tak vědecké práce. Na fakultách i na úrovni rektorátu probíhají desítky jednání a věřím, že na chystané výzvy budeme dobře připraveni. I v tomto případě se ukazuje, jak důležité je o sobě navzájem vědět. A nejen proto bych rád poděkoval kolegům, kteří s minimálními náklady OU@live (včetně newsletteru i jeho tištěné formy) připravují.
Nic ovšem nenahradí osobní setkání. V průběhu podzimu a zimy bych vás rád pozval na několik neformálních (samozřejmě střídmých…) snídaní, kde bude možno o řadě věcí pohovořit. Konkrétní data a informace budou, jak jinak, i na OU@live.
Přeji krásné babí léto a úspěšný vstup do zimního semestru.

Jan Lata