Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Čtvrté Pokoje jsou za námi!
Děkujeme všem vystavujícím a návštěvníkům, na výstavu přišlo asi 4000 lidí. V rámci výstavy probíhalo i hlasování o pokoj, který se nejvíce líbil, výsledky jsou následující:
1. místo – pokoj č. 42 – Ateliér obalového a knižního designu  Ostravská univerzita v Ostravě (Fakulta umění)
2. místo – pokoj č. 7 – Ateliér průmyslového designu (UMPRUM)
3. místo – pokoj č. 19 – Ateliér malířství III (AVU)
zdroj: https://www.facebook.com/prazskepokoje/
další odkazy:
http://life.ihned.cz/c1-64802610-pokoje-cihelna-fotogalerie
Aktualizováno: 3. 11. 2015
 
Počtvrté se od 23. 10. do 1. 11. 2015 na deset dní v prostorách paláce v Cihelné ulici č. 4 na Malé Straně v Praze uskuteční projekt, který před dvěma lety vdechnul tomuto opuštěnému prostoru nový život.
Pokoje IV. jsou ojedinělou site-specific přehlídkou mladého umění, která zároveň funguje jako konfrontace vybraných ateliérů vysokých uměleckých škol v České republice.
Padesát ateliérů zúčastněných fakult (jejich výčet najdete na konci tiskové zprávy) si mezi sebou rozdělilo 40 pokojů, chodeb a zákoutí, které palác poskytuje. Na deset dní přemění tyto prostory v jedinečnou výstavu, kde ukáží to nejlepší ze své tvorby. Za Fakultu umění se svými pracemi zúčastní studenti Ateliéru obalový a knižní design (E.Čabalová), Ateliéru fotografie (M. Kalhous) a ateliéru Malba II (F.Kowolowski).
Díky tomu, že se této přehlídky účastní většina uměleckých vysokých škol, dochází k zajímavé konfrontaci a návštěvník výstavy si může udělat představu o aktuálním vývoji současného mladého umění, trendů ve výuce a poměřit kreativitu jednotlivých ateliérů. Pojetí výstavy každého ze zúčastněných fakult bude tak jedinečné nejen svým zaměřením ale i přiděleným prostorem.
Celý koncept této výstavy vznikl v roce 2013, kdy se na dvoře opuštěného paláce usídlila obecně prospěšná společnost Containall se svým kulturním centrem v přepravním kontejneru a rozhodla se alespoň na pár dní oživit tuto budovu zajímavým projektem, který by zvládl obsáhnout všechna její patra.
Tato idea vyústila v již čtvrtý ročník výstavy, kdy se prostřídala mladá architektonická studia a vysoké školy. Návštěva této výstavy v posledních dvou ročnících přesahovala 5000 lidí a získala si poměrně velké renomé jako platforma, díky které se setkávají vysokoškolské ateliéry z celé ČR.
zúčastněné VŠ:
Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová Akademie výtvarných umění a Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění
Brno: Fakulta výtvarných umění a Fakulta architektury z Vysokého učení technického (VUT)
Ostrava: Fakulta umění Ostravské univerzity
Plzeň: Fakulta designu a umění Západočeské univerzity
Liberec: Fakulta umění a designu Technické univerzity v Liberci
Ústí n. Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Zlín: Fakulta multimediální komunikace Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
fb: https://www.facebook.com/prazskepokoje
 
POKOJE IV_příprava (1) POKOJE IV_příprava (2) POKOJE IV_příprava (3) POKOJE IV_příprava (4)