Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vedle pracovních povinností se našel čas i na prohlídku města. Riga je srdcem Lotyšska, leží při ústí řeky Daugavy do Rižského zálivu Baltského moře a se svými 717 000 obyvateli je nejen největším městem v zemi, ale v celém Pobaltí. Představuje politické, ekonomické a kulturní centrum země. Stará Riga je bohatá na památky – navštívila jsem většinu z nich – Pomník svobody, Národní operu, dům Černohlavců, Prašnou věž, trojici středověkých domů zvaných Tři bratři, Kočičí dům, Rižský dóm, kostel svatého Petra s dech beroucí vyhlídkou na celou Rigu; a to vše završeno projížďkou na lodičce Rižským kanálem…

Univerzita Stradiņš je jednou z nejprestižnějších lékařských univerzit v celém Pobaltí. Vedle populárních studijních lékařských programů se zde začínají studovat i humanitně zaměřené obory, jako jsou management, právo, informační a komunikační vědy. Studenti medicíny si předklinickou praxi nacvičují v simulačním centru s moderním vybavením.

V letošním roce studuje na devíti fakultách 7 674 studentů. Letos počet zahraničních studentů přicházejících na univerzitu studovat v angličtině z Německa, Itálie, Španělska, Švédska, Norska, Finska, Ruska, ale také například z Izraele či Indie, přesáhl 1 500. Tvoří 20 % z celkového počtu studujících na univerzitě.

Knihovna Univerzity Stradiņš v Rize představuje od roku 2005 akreditovanou knihovnu na národní úrovni a současně hraje prim mezi knihovnami v oboru medicína v celé zemi. Knihovna se skládá z hlavní budovy, jež je součástí univerzitního kampusu, a třemi pobočkami. Dvě se nachází na okraji města Rigy, třetí ve vzdálenějším městě Liepaja.

V hlavní budově jsou umístěny čtyři oddělení:

  • Katalogizace + informační centrum + vzdělávací centrum,
  • Informační zdroje a jejich údržba,
  • Akvizice a
  • depozitní knihovna Světové zdravotnické organizace v Lotyšsku (Worlds Health Organization; u nás Státní zdravotnický ústav v Praze).

Do knihovny mají přístup studenti, profesoři, ale i široká (odborná) veřejnost. Za registraci se neplatí žádný poplatek. Otevírací doba knihovny je přizpůsobená potřebám studentů – po až pá do 19h, soboty do 16h, neděle zůstávají zavřené. Zavřeno bývá také každý poslední pátek v měsíci, kdy probíhá úklid prostor.

V roce 2014 činil počet knihovních jednotek 650 000. Knihovna má dále k dispozici elektronické zdroje: 165 000 e-booků a 26 000 e-journalů. V knihovně pracuje 40 zaměstnanců. Počet uživatelů se vyšplhal k 12 200. Materiály jsou dostupné především v angličtině, lotyštině, ruštině a pár dokumentů také v němčině.

Od roku 1998 knihovna pracuje s informačním systémem Aleph 500. Univerzita předplácí mnoho medicínských, ale i multioborových elektronických databází.

Vedení této knihovny bylo natolik aktivní, že mi domluvilo taktéž návštěvu fascinující Lotyšské národní knihovny, jež leží naproti staré Rigy, na levém břehu řeky Daugavy.

Lotyšska národní knihovna

Národní knihovně se přezdívá „The Castle of Light“, neboli Zámek světla, či Křišťálová hora a stavba samotná má symbolizovat boj Lotyšů za nezávislost proti okupaci Sovětského svazu. Nové prostory knihovny byly slavnostně otevřeny veřejnosti 29. srpna 2014 podle návrhu mezinárodně uznávaného architekta lotyšského původu Gunārse Birkertse. Současná Národní knihovna je nejmodernější multifunkční stavbou v zemi, která splňuje veškeré nároky na potřeby moderní informační společnosti. Budova se rozkládá do 12 pater o celkové výšce 68 metrů, s kapacitou pro 6 milionů knih. Moje seznámení s touto honosnou stavbou proběhlo formou komentované exkurze. Fond knihovny je rozmístěn do jednotlivých pater a studoven podle oborového zaměření. Sklady jednotlivých studoven jsou rozmístěny v každém patře. V posledním přístupném patře se nachází dětské oddělení. Dvě nejvýše umístěná patra jsou určená pro pořádání různých kulturních akcí, literárních čtení, menších koncertů apod. Tato patra poskytují překrásný výhled na celou Rigu.

Při vstupu do knihovny každého návštěvníka okouzlí několikametrová stěna umístěná v hlavní hale.

Mgr. Denisa Illíková, oddělení akvizice