Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Strana, která se Ostravanům snažila vlíbit nulovou tolerancí, konečně/ým řešením a právy majority, neuspěla, prezident se svým vulgárně antiliberálním pojetím moci sklízí oprávněnou kritiku – nic z toho se ale neděje naší zásluhou, tedy zásluhou učitelů a představitelů Ostravské univerzity (pokud mi podobný viditelný a slyšitelný projev unikl, dotyčnému se omlouvám).
Kdy už se Šípková Růženka probudí ze svého snu o tom, že ji nakonec z problémů vyseká někdo jiný, že se demokracie udržuje sama sebou, že z našich studentů vyrostou aktivní, angažovaní a odvážní lidé, pokud jim nebudeme příkladem, že této zemi a našemu kraji nemusíme přispívat ničím jiným než poctivou haviřskou robotou? Pošilháváme-li po kamennějších univerzitách, připusťme si, že rozdíl není jen v počtu studentů či vědecké produkci (viz Sedmnáctý studentský na MU).
17-listopad_25let_poster-A3
Bohužel “máme” na co navazovat. Vzpomínám si, jak jsme coby studenti Univerzity Palackého čekali, kdy už se konečně Ostrava přidá… (viz níže)
Eva Lenartová – Jak probíhala listopadová revoluce 1989 v rudé Ostravě
ČT – Sametová revoluce začala v Ostravě až 20. listopadu
Dimitrios Vlasakudis – Unikátní dobové fotografie: listopad 1989 v Ostravě
Pavel Hamza – Listopad 1989 v ČSSR a Ostravě; Padání komunistické bašty aneb Ostrava mezi 17. listopadem 1989 a 3. lednem 1990 
Akcí k 25. výročí 17. listopadu bychom se měli zúčastnit mj. proto, abychom je mohli za rok nebo za pět let sami organizovat. Bylo by dobré učit sebe i druhé vnímat tento svátek především jako Den zodpovědnosti za věci veřejné.