Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

„V současné době koordinujeme přípravu dobrovolnické platformy, proto jestli se chce kdokoli přidat, ať se nám hlásí na pomahej@osu.cz. Hledáme koordinátory sbírky na fakultách, pomoc při třídění věcí nebo přímo při odvozu do zasažených oblastí, případně do detenčních táborů v Česku. Hlásit se můžete do 15. listopadu,“ řekl dr. Tomáš Drobík, jeden ze členů přípravné skupiny této dobrovolnické akce.
18. listopadu pak vypukne samotná sbírka. Největší nouze je v tuto chvíli o teplé zimní oblečení, od bot až po čepice, ale také hygienické potřeby či trvanlivé potraviny. „Máme studenty i přímo na místech dotčených uprchlickou vlnou (a měli jsme je i na hraničním přechodu Berkasovo/Bapska), takže disponujeme aktuálními informacemi a jsme schopni rychle reagovat,“ dodal Tomáš Drobík s tím, že sbírka potrvá do konce listopadu a poté věci na místo určení spolu s dalšími dobrovolníky odveze.
Kromě této sbírky se Ostravská univerzita také snaží zasadit o zlepšení povědomí lidí o této problematice. „Vytváříme platformu pro diskuzi na toto téma a umožňujeme veřejnosti debatovat s odborníky a lidmi z praxe, kteří jsou k takové diskuzi povolaní. Zmínil bych například ministra Dienstbiera, profesora Baara nebo ekonoma Niedermayera,“ uvedl docent Petr Kopecký, který má tuto část aktivit na starost.
Již dnes například mohli lidé přijít debatovat s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem a filozofem Václavem Bělohradským, 18. listopadu novinářka Markéta Kutilová bude přednášet o tom, kdo jsou uprchlíci a odkud k nám přicházejí, 3. prosince pořádáme panelovou diskuzi s Luďkem Niedermayerem, Vladimírem Baarem, Nicole Horákovou Hirschlerovou a Radkem Hokovským, 9. prosince zase debatu s ředitelem CPIC Kamilem Vývodou a dobrovolníky, kteří pomáhali přímo na hranicích nebo na Hlavním nádraží v Praze. Více informací o těchto setkáních naleznete na OU@LIVE.
Zároveň Ostravská univerzita plánuje (jako například i Karlova univerzita) umožnit několika jedincům z řad azylantů studium zdarma. „Integrace osob z jiného sociokulturního prostředí je vždy složitý proces. Vzdělávání je jedním z nástrojů integrace a my jako univerzita tímto můžeme přispět k úspěšnému začlenění azylantů do společnosti,“ objasnila docentka Jelena Petrucijová, prorektorka pro studium a celoživotní vzdělávání na úterní tiskové konferenci.
Ostravská univerzita tak jedná nejen v souvislosti s prohlášením České konference rektorů z 21. září 2015, ale zejména z vlastního přesvědčení. „Jsem přesvědčen, že naše univerzita může svým dílem přispět ke zmírnění důsledků této krize a do debaty vnést důležité impulsy. Je iluzí si myslet, že bychom se jí jako země mohli vyhnout. Problém integrace přistěhovalců nelze bagatelizovat, nicméně je naší lidskou povinností se o tyto lidi postarat – ať už z humanitárních nebo pragmatických důvodů,“ shrnul důvody k těmto rozhodnutím rektor Ostravské univerzity, profesor Jan Lata.