Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Vznik ostravské biobanky na klinice hematoonkologie je společným projektem Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava. Její základní a hlavní náplní činnosti je sběr, zpracování a uskladňování biologických vzorků jako jsou například buňky, tkáň, sérum, plazma a DNA nemocných s krevními nádory. Materiál, se kterým nemocnice pracuje, se nelikviduje, ale odebrané vzorky jsou se souhlasem pacienta uskladněny v biobance pod unikátním kódem, nikoliv jménem, čímž je ošetřena etická stránka věci. Do hlubokomrazících boxů a tekutého dusíku se vejdou tisíce vzorků. Pracoviště je plně vybaveno pro třídění jednotlivých typů buněk, izolaci nukleových kyselin a následnou monitorovanou archivaci materiálu. Lékaři a výzkumníci mohou díky archivovanému materiálu lépe zkoumat procesy, které vedou ke změnám v lidském těle a rakovinnému bujení. Díky výzkumu se může podařit objevit např. nové metody biologické léčby, která je přímo cílená na nádorové buňky a nemá pro pacienta takové vedlejší účinky.
V situaci, kdy vědec potřebuje ověřit přítomnost specifických značek, takzvaných markerů pro stanovení nemoci, nebo chce zjistit, zda určitá látka může být lékem, jsme díky biobance schopni tomuto vědci poskytnout vzorky od několika stovek nemocných najednou. Tím, že odpadne fáze sběru vzorků, se významně zkrátí doba pro dosažení výsledků. Místo několika let tak výzkumný projekt může trvat řádově týdny,“ uvedla další příklad efektivního využití ostravské biobanky její vedoucí Petra Vrublová. Prozatím se shromažďují vzorky pouze od nemocných s krevním nádorovým onemocněním. Plánuje se rozšíření sběru vzorků z hematoonkologie na další obory a dále sběr materiálu od zdravých lidí, aby se výsledky mohly srovnávat. Kromě výzkumu konkrétních nemocí lze biobanku využít i ke zkoumání vlivu přírody a hlavně znečištěného prostředí na člověka.
Cílem Lékařské fakulty Ostravské univerzity je, aby se nová biobanka stala centrálním pracovištěm, do kterého bude putovat biologický materiál nejen z Česka. Pro výzkum je důležité, aby vzorků bylo co nejvíce. Je samozřejmé, že získaný materiál bude přístupný nejen českým, ale i mezinárodním týmům.