Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

První zmínka o Zlatých Horách (dříve Cukmantl, něm. Zuckmantel) pochází z roku 1263. Už od dvacátých let 13. století se zde nejprve rýžovalo, později těžilo zlato. Odtud také poválečné pojmenování města Zlaté Hory (které ovšem souvisí i se zmínkou z roku 1477 na městečku Czukmantlu s horami zlatými). Složitější to je s etymologií původního názvu Cukmantl. „Lidi si to zlato taky kradli, a odtud možná pochází název města – Cukmantl, to znamená stáhnout někomu kabát.“ Podobných pověstí o stahování kabátu, jako je tato z úst literární postavy Aloise Nebela, o místu koluje několik.
Jméno je opravdu původu německého a jedna z odborných etymologií vychází ze spojení zucke den Mantel ,vyrvi, ukradni plášťʻ, jiná ale zase z bavorského Zuecken ,větev, vidliceʻ a nářečního Mantel ,boroviceʻ. Místo tedy mohlo získat své jméno podle stromu s rozdvojeným kmenem, který fungoval jako rozcestník, avšak v silně zalesněné oblasti je to málo pravděpodobné. To nás vrací zpět ke kradení kabátů, kdy jméno mohlo odkazovat k místu častých přepadů. Po válce musel být původem německý název Cukmantl změněn, přičemž někteří se snažili město přejmenovat na Suchomlaty, prý původní slovanskou podobu jména, která měla být hláskovým vývojem zkomolena na Zuckmantel (vysvětlení viz obrázek). Tento výklad byl ale odmítnut jako nepodložený. A jaké další návrhy pro přejmenování Cukmantlu se objevily? Například Biskupské Hory (podle nejvyšší hory v okolí), Čistějov (nevysvětleno), Lesín (podle lesů), Humno (zřejmě odkaz k venkovskému charakteru města) a v souvislosti s polohou pak Záhořany, Mezihoří, Podhořany či Podhůří.


Příště: Hádali se v Opavě o páva?