Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

VÁS ZVE NA

INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ PEDAGOGICKÝCH FAKULT ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

 OSTRAVA 2014

pod záštitou děkana Pedagogické fakulty OU v Ostravě doc. Mgr. Tomáše Jarmary, Ph.D.

 
Soutěž se uskuteční ve dnech 14. – 15. června 2014 v Aule OU v Ostravě, Českobratrská 16 a v prostorách ZUŠ Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 15.
Soutěžní obory

  • hra na klavír
  • hra na smyčcové nástroje
  • hra na ostatní nástroje
  • sólový zpěv

 Soutěžní kategorie

  • I. kategorie

a) studenti učitelství hudební výchovy v kombinaci  Hv-hra na nástroj, Hv-sólový zpěv
b) studenti učitelství ZUŠ
c) studenti PdF, kteří jsou ve zvoleném soutěžním oboru současně studenty nebo absolventy                     středních uměleckých (příp. vysokých) škol

  • II. kategorie

všichni studenti nespadající do I. kategorie
 
Časový harmonogram soutěže
Sobota 14.6. 2014
9.00 hod.         Zahájení soutěže   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
10.00 hod.       Hra na klavír, I. kategorie   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
10.00 hod.       Sólový zpěv, I. kategorie   –   Aula OU, Českobratrská 16
15.00 hod.       Smyčcové nástroje, I. kategorie   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
17.00 hod.       Ostatní nástroje, I. kategorie   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
19.00 hod.       Společenské setkání   –   II. poschodí ZUŠ, Sokolská tř. 15
 
Neděle 15.6. 2014
10.00 hod.       Hra na klavír, II. kategorie   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
10.00 hod.       Sólový zpěv, II. kategorie   –   Aula OU, Českobratrská 16
12.00 hod.       Smyčcové nástroje, II. kategorie   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
13.00 hod.       Ostatní nástroje, II. kategorie   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
15.00 hod.       Vyhlášení výsledků   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
15.30 hod.       Koncert vítězů   –   Koncertní sál ZUŠ, Sokolská tř. 15
 
Na setkání se těší                                                     
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D., vedoucí katedry hudební výchovy PdF OU
PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD., koordinátor soutěže