Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Letos poprvé se dveře otevřely skutečně dokořán a uchazeči si mohli projít celé budovy skrz na skrz, což uvítali jak zástupci jednotlivých kateder, tak samotní maturanti. Možná i díky této změně přišlo  více uchazečů než v uplynulých letech, přestože „otevírací doba“ byla letos o něco kratší.
„Tradičně se ukazuje, že největší zájem je v pátek po poledni,“ shrnula DOD dr. Holešová, vedoucí katedry anglistiky – letošního rekordmana v návštěvnosti. Zájem o jednotlivé obory je však zcela nepředvídatelný. Ani zrušení přijímacích testů není zárukou, že bude ze strany absolventů středních škol o daný obor větší zájem. Příkladem je katedra romanistiky – obor španělština, kam dorazilo méně zájemců než v loňském roce, naopak katedra dějin umění si v počtu uchazečů polepšila téměř pětinásobně.
„Myslím, že jsme v rámci fakulty více vidět i díky nedávno zřízenému facebooku,“ vysvětluje si výrazný nárůst zájemců o studium vedoucí katedry dr. Rywiková. Katedra jazyka českého a katedra české literatury zase vsadila na netradiční formu prezentace a využila zrekonstruovaných prostor chodby katedry, které přilákaly o dvě třetiny zájemců více. Největší zájem ze strany maturantů byl podle očekávání o studium angličtiny a psychologie, letos také i o český jazyk a literaturu a historii.
Jak FF vnímají budoucí maturanti?
Novinkou byl letos i krátký dotazník, který obdrželi uchazeči při vstupu do budovy. Celkově odpovědělo 69 respondentů. Přestože v celkovém hodnocení OU se maturanti drží zaběhnutého stereotypu a v kvalitě řadí OU nejčastěji na čtvrtou příčku za Prahu, Brno a Olomouc, celých dvacet procent dotázaných k nám zavítalo na základě dobrých referencí ze strany kamarádů a vyučujících. Mnoho dotázaných také uvedlo, že se jim líbí atmosféra fakulty, že se zde cítí dobře a v přátelském prostředí. Drtivá většina zájemců byla z Ostravy a blízkého okolí. Pouze jednotlivci přijeli ze Zlínského, Olomouckého a dokonce i Plzeňského kraje.
Zajímalo nás také, odkud se maturanti nejčastěji o Dnech otevřených dveří dověděli. Celá polovina odpověděla, že sledují webové stránky jednotlivých vysokých škol, patnáct procent dotázaných pak uvedlo, že z médií (noviny, rozhlas, televize), stejný počet respondentů uvedl jako zdroj facebook. V menšině pak byly informace od vyučujícího a plakátu na nástěnce ve škole. Na poslední příčce uváděli veletrh Gaudeamus.
Uvidíme, jak se FF OU povede v příštím roce, kdy je předpoklad, že zájem o Dny otevřených dveří bude klesat. Alespoň takový je obecný trend posledních let na většině vysokých škol.