Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Všichni jsme součástí životního prostředí, nezájmem o jeho ochranu tak prokazujeme neúctu k sobě samým. Všechny zájemce o toto téma zveme na diskuzi s několika vědci i nadšenci, která se bude konat 16.7. 2015 od 14.30 v rámci programu Ostravské univerzity na diskuzní scéně Colours of Ostrava.
Moderátorem bude děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, doc. Jan Hradecký. O této problematice vyučuje a také se jí věnuje v aplikační rovině, např. když spolupracuje s chráněnými krajinnými oblastmi.
Jeho hosty budou vědci z Ostravské univerzity doc. Aleš Dolný a Dr. Martin Škabraha. Ochrana přírody skýtá celou řadu aspektů, např. otázku proč vůbec přírodu chránit, nepůjde tedy o pouhé hledisko přírodovědecké.
Neakademickou část zastupuje Vojtěch Bajer a Dan Bárta. „Do jisté míry to vypadá, že je Dan Bárta amatérský entomolog, ale je to člověk v této oblasti již publikující. Slovo‚laik‘ tak v jeho případě dáváme do uvozovek,“ říká Jan Hradecký.
Vojtěch Bajer zase působí jako předseda sdružení Salamandr, pobočky českého svazu ochránců přírody. Jde o člověka se vztahem k regionu, který se pohybuje v rovině praktické a spolupracuje s různými státními institucemi.
K volbě hostů Jan Hradecký dodává: „Účastníci besedy byli voleni tak, aby mezi nimi byli akademici, neakademici i zástupce z nevládních sektorů, což zaručuje nahlížení na problém z různých úhlů, tedy z pohledu estetického, osobního, filozofického či přírodovědeckého.“
Debata se dotkne i témat jako je historie či současné problémy ochrany přírody. Pozoruhodný bude i problém nové divočiny ve městech: ,,Diskuse bude probíhat v Ostravě, kde vzniká celá řada člověkem opuštěných míst, sem se příroda znovu vrací. Právě v těchto industriálních oblastech můžeme najít poměrně zajímavé biotopy a velmi cenné druhy,“ vysvětluje Jan Hradecký.
Budeme se na Vás těšit na diskuzní scéně Colours of Ostrava!