Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Z Dolu Hlubina a z celých ostravských Vítkovic vzniklo a stále vzniká obrovské vědecko-kulturní centrum. Problém nakládání s „vysloužilým industriálem“ je však daleko komplexnější. Diskuzi bude moderovat Dr. Ondřej Slach z Ostravské univerzity, jeho hosty budou architekt Josef Pleskot a Martin Strakoš.
Ondřej Slach působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty a dlouhodobě se zajímá o odvětví ekonomické geografie a o staré průmyslové regiony.
Prostřednictvím otázek nastiňuje možný obsah debaty: „Jak vůbec přistupovat ke konverzi technických památek? Podle čeho by se měly vybírat památky, které se zachovají a které ne? Existuje zde ucelená strategie na národní úrovni? Jaké jsou hlavní bariéry pro širší využití technických památek a jak postupovat při konverzi technických památek v ČR? Kdo by měl být hlavním aktérem konverze?“ Role ekonomických faktorů a specifická situace ostravského industriálu nebude opomíjena.
Martin Strakoš, pracovník Národního památkového ústavu, rovněž působí na Ostravské univerzitě a dlouhodobě mapuje (zvláště ostravskou) moderní architekturu. Mnohokrát oceněný architekt Josef Pleskot zase moderní architekturu tvoří, jeho vize proměňují (nejen) tvář Ostravy – je autorem staveb a zásadních proměn v Dolní oblasti Vítkovic.
Pro většinu z nás je městský prostor s pozůstatky technických památek prostorem životním. Přijďte proto 17. 7. 2015 v 18:30 na diskuzní scénu Colours of Ostrava, jste srdečně zváni!
Podrobný program OU na diskuzní scéně naleznete v tomto příspěvku.
Foto: Radovan Šťastný