Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Fakulta sociálních studií a Sdružení azylových domů v ČR budou již třetím rokem pořádat ostravskou Noc venku. Tato kampaň na podporu lidí bez domova přibližuje zážitkovou formou téma bezdomovectví. Každý, komu lidi bez domova a jejich osudy nejsou lhostejní, je může přijít veřejně podpořit tím, že přespí jednu noc venku na ulici. Celá akce je doprovázena tematickým kulturním programem. Vstupné se vybírá formou donesených potravin, které jsou následně předány nízkoprahovým denním centrům a noclehárnám pro lidi bez domova v Ostravě. Celou akcí se Fakulta sociálních studií snaží reagovat na zvýšenou potřebu těchto sociálních služeb v zimních měsících, a podpořit jejich provoz. Fakulta sociálních studií aktivně spolupracuje na kampani s různými subjekty. Díky této spolupráci jsme mohli opětovně představit fotografie z prvního ročníku Noci venku na Masarykově náměstí, na akci „Umění v centru“, pořádané Centrem kultury a vzdělávání, dne 25. června. Atmosféra na náměstí byla tvůrčí, o výtvarné aktivity se zajímali jak malí, tak dospělí. Společně s dalšími výtvarnými dílnami jsme měli příležitost oslovit veřejnost a pozvat je na letošní ročník Noci venku, který proběhne 20. listopadu 2014. Pokud jste nás na Masarykově náměstí nezastihli, budete mít možnost se s námi potkat na Noci venku 2014. Proto si už chystejte spacáky a karimatky!