Tento článek byl zařazený do rubriky Archvív. Informace nejsou již aktuální!

Ministerstvo zahraničních věcí minulý týden informovalo o nových pracovních příležitostech pro studenty nebo absolventy vysokých škol v České republice bez předchozích pracovních zkušeností.
Touto příležitostí se pro některé z vás může stát program Organizace spojených národů UN Young Professionals Programme  (YPP). V roce 2015 byla Česká republika zařazena mezi země přizvané k účasti na sérii přijímacích řízení.
Jedná se o pracovní program pro uchazeče o zaměstnání mladší 32 let (narozeni 1. ledna 1983 nebo později). Podmínkou je ukončené vysokoškolské (minimálně na úrovni  Bc.) vzdělání a velmi dobrá znalost anglického nebo francouzského jazyka.
Personální útvar Sekretariátu OSN v New Yorku zveřejnil termíny pro podávání on-line přihlášek ke zkouškám do tohoto programu přes portál OSN v několika vypsaných oborech.
Termíny pro podávání přihlášek byly stanoveny takto:

  • Administrativa: 20. května – 19. července
  • Finance: 27. května – 26. července
  • Statistika: 3. června – 2. srpna
  • Veřejné informace: 10. června – 9. srpna
  • Sociální záležitosti: 17. června – 16. srpna
  • Právní záležitosti: 24. června – 23. srpna

Upozornění: Na pozdní přihlášky nebude brán zřetel. Žádost podaná pro více než jeden vymezený okruh pracovních pozic tzv. „job family“ bude znamenat vyřazení z přijímacího řízení.
Samotné výběrové řízení proběhne v prosinci 2015 ve všech participujících zemích. Bude sestávat z písemného testu z jazyka a analytických schopností uchazeče, vztahujících se k vybranému oboru. Úspěšní uchazeči se pak mohou těšit na 2. kolo přijímacího řízení formou video-konference. Úspěšným absolventům zkoušek YPP (platnost zkoušek je 2 roky, mj. skvělá reference pro jakéhokoli zaměstnavatele) bude nabídnuto pracovní místo u OSN dle aktuální nabídky v tzv. „duty stations“ (New York, Vídeň, Addis Abeba, Ženeva, Bangkok, Montreal, Bejrút, Nairobi, a další).
Bližší informace o programu UN YPP naleznete na: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCEWN
Zde si pak můžete přečíst i osobní zkušenosti některých z expertů OSN, kteří začínali v programu YPP: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=VP&PID=189
Mgr. Lucie Návratová, Oddělení mezinárodních vztahů rektorátu OU